Koolmonoxide voorkomen

koolstofmonoxide

Koolmonoxide, koolstofmonoxide of CO is een gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding, dus bij een relatief tekort aan zuurstof.

Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat bovendien kleur-, geur-, en smaakloos is. Normaal binden zuurstofmoleculen in de longen aan het hemoglobine in onze rode bloedlichaampjes die het zuurstof naar de weefsels voeren. CO bindt echter tot 20 keer sterker aan hemoglobine dan zuurstof. Het gevolg is dat er bijna geen zuurstofmoleculen meer kunnen vervoerd worden, met verstikking tot gevolg.

Symptomen van koolstofmonoxidevergiftiging

Het eerste symptoom van CO-vergiftiging is hoofdpijn en duizeligheid. Bij grotere dosis treden misselijkheid en braken op. Slaperigheid, verwarring en versnelde hartslag kunnen ook voorkomen. Bij nog hogere dosissen kan bewusteloosheid intreden. Een grote of langdurige blootstelling aan koolstofmonoxide kan dodelijk zijn.

Iedere winter worden massa's mensen het slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging of koolstofmonoxidevergiftiging. De oorzaak hiervan ligt vaak in slecht onderhouden kachels, geisers en schoorstenen, maar kan ook worden veroorzaakt door verstopte ventilatieopeningen.

Herkennen van koolmonoxide

  • De vlam in de geiser, kachel of cv-installatie hoort blauw van kleur te zijn. Is de vlam oranje, wijst dit op de aanwezigheid van koolmonoxide.
  • Beslagen ramen zijn een indicator van gevaar.
  • Als bovenstaande symptomen van koolstofmonoxide optreden moet men uiteraard ook attent zijn op het gevaar.

Voorkomen van koolstofmonoxidevergiftiging

  • Koolmonoxidevergiftiging kan voorkomen worden door een koolmonoxidemelder te plaatsen in uw woning.
  • Regelmatig onderhoud van de schoorsteen, geiser, allesbrander, hout- en gaskachel is cruciaal om het risico op koolmonoxide zo klein mogelijk te houden. Daarnaast moet de toe- en afvoer van lucht goed vrijgehouden worden.